Zeker. Je kunt je gratis aanmelden als geïnteresseerde op de website via de aanmeldpagina. Aanmelden kost niets.

We kunnen ons heel goed voorstellen dat je een keer niet kunt. Wij adviseren je om tijdens de eerste kookevent met elkaar te bespreken hoe jullie binnen je eigen kookgroep hiermee om willen gaan.

Het kan voorkomen dat je als kookgroep een keer niet kunt. Meld je dan minimaal 8 dagen van tevoren (voor 24:00 uur) als kookgroep af door een e-mail te sturen naar info@jouis.nl. Vermeld daarbij wel je kookgroepnummer. Mocht de afmelding te laat binnenkomen, dan kan het bedrag helaas niet meer gerestitueerd worden, omdat de bestelling dan al is verwerkt.